Kiểm định chất lượng giáo dục – cơ hội tự khẳng định mình

  • 8/24/2022 8:58:16 PM

Những tiêu chí đặt ra trong các nội dung kiểm định giúp chỉ ra cho các cán bộ, giảng viên, nhân viên những việc phải làm, quy trình làm và kết quả cần đạt. Vì thế, trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICTU) đã và đang quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện công tác kiểm định nhà trường và các chương trình đào tạo bởi đây cũng là một cơ hội để Trường tự khẳng định chất lượng của mình

Kiểm định chất lượng giáo dục góp phần nâng cao ý thức tự giác

Kiểm định chất lượng đang chuyển biến thành ý thức tự giác của mọi thành viên trong cơ sở giáo dục. Những tiêu chí đặt ra trong các nội dung kiểm định giúp chỉ ra cho các cán bộ, giảng viên, chuyên viên những việc phải làm, quy trình làm và kết quả cần đạt.

Bắt đầu với những câu hỏi:

  • Kiểm định để làm gì mà mất thời gian nhiều thế?
  • Kiểm định có phải hình thức không?

Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn tham gia quá trình kiểm định chất lượng, toàn thể cán bộ, giảng viên, chuyên viên đã thấu hiểu việc kiểm định có ý nghĩa thế nào, kiểm định đã giúp từng nghiệp vụ được thực hiện theo quy chuẩn chất lượng ra sao.

Triển khai kiểm định chất lượng giáo dục quyết liệt, chất lượng & không hình thức

Vấn đề kiểm định chính là “đảm bảo chất lượng từ bên trong”, bởi thế, sau khi đã thấm nhuần tư tưởng này, đội ngũ cán bộ cấp phòng, khoa đã triển khai một cách quyết liệt, có chất lượng và không hình thức.

Trong bộ tiêu chí, các chuyên gia đã nghiên cứu, tổng hợp từ thực tiễn để đưa ra các tiêu chuẩn, tiêu chí một cách khá đầy đủ, logic, hiện đại và sát với thực tiễn. Các nội hàm, các câu hỏi gợi ý, các yêu cầu minh chứng có quan hệ với nhau chặt chẽ để khẳng định chất lượng. Các yêu cầu trong báo cáo, trong minh chứng và phỏng vấn yêu cầu cơ sở đào tạo phải trình bày trung thực có lập luận, có người chứng, vật chứng mới thuyết phục đánh giá viên.

Nghiêm túc thực hiện kiểm định – cơ hội khẳng định và nâng cao chất lượng giáo dục

Năm 2022, Nhà trường đồng thời tiến hành đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo (Kỹ thuật phần mềm và Tự động hóa theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA) và kiểm định nhà trường theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, nhận thấy tầm quan trọng của việc kiểm định chất lượng, ICTU đã nghiên cứu tiếp cận và thực hiện công tác tự đánh giá từ năm 2020.

Khi tham gia nghiên cứu và thực hiện thu thập tài liệu minh chứng và viết báo cáo các cán bộ, giảng viên đã nhận thấy nhiều vấn đề lý luận cũng như thực tiễn liên quan đến quản lý, thiết kế, triển khai thực hiện đào tạo và quản lý quá trình đào tạo.

Nhiều cán bộ, giảng viên thực sự nhận thấy các tiêu chí đánh giá thể hiện chất lượng đào tạo theo định lượng và các chỉ số thống kê trong các tiêu chí phản ánh chính xác thực tế. Khi làm theo đúng các tiêu chí đặt ra trong bộ tiêu chuẩn thì chắc chắn nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, từ đó, tạo động lực lôi cuốn sinh viên và hoạt động học tập rèn luyện. Những thay đổi tư duy, nhận thức sau đánh giá là kinh nghiệm vô cùng giá trị đối với các cán bộ, giảng viên và VC – NLĐ trong nhà trường.

Nỗ lực sẽ mang tới những giá trị tích cực cho người học

Hiện tại, các nhóm đang tích cực hoàn thiện hồ sơ và chuẩn bị cho đánh giá ngoài chương trình đào tạo. Quá trình tham gia kiểm định đã tạo ra không khí làm việc khẩn trương, miệt mài của các Phòng, Khoa chuyên môn. Nhiều thầy, cô, nhân viên đã tự đến trường làm việc ngoài giờ hay ngày nghỉ cuối tuần để đảm bảo tiến độ.

Ban Giám hiệu nhà trường luôn chỉ đạo và tạo điều kiện, động viên, khích lệ về tinh thần, vật chất cho các cán bộ viên chức tham gia. Thêm vào đó, Nhà trường cũng có nhiều hình thức truyền thông đến giảng viên, sinh viên toàn trường để mọi người có kiến thức và hiểu về hoạt động này.

Với sự nỗ lực của toàn thể giảng viên, sinh viên, việc tham gia kiểm định của trường chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt và duy trì, phát huy để nâng cao chất lượng đào tạo cho người học trong những năm học tiếp theo./.