Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (2015), TCVN ISO 9000:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng, TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

Tác giả : Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Từ khóa : Hệ thống quản lý chất lượng,TCVN ISO 9000:2015,ISO,Hệ thống quản lý chất lượng (ISO) trong công tác văn phòng

Nhà xuất bản :

Năm xuất bản : 2015

Bộ sưu tập : Tham Khảo

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0

Thống kê

271245
  • Tài liệu số: 1535
  • Tổng lượt truy cập: 271245
  • Hôm nay: 637
  • Hôm qua: 3392
  • Tuần này: 5891
  • Tuần trước: 5847
  • Tháng này: 10205
  • Tháng trước: 46100