Mời Sử dụng Thư viện số truy cập mở của ĐHQGHN

Ngày đăng: 8/6/2017

 Kính mời CBGV, sinh viên truy cập link sau để dùng thử Thư viện số truy cập mở của ĐHQGHN: http://repository.vnu.edu.vn/ 


 


 Tham gia consortium, chia sẻ tài nguyên thông tin nội sinh phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các thư viện đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đang là xu thế tất yếu của các thư viện trên thế giới và Việt Nam. Bổ sung tài liệu hình thức này sẽ giảm thiểu tối đa kinh phí cho các đơn vị cũng như phát huy được nguồn tài liệu xám của các thư viện.


 Hiện tại LIC đã xây dựng được một kho tài liệu số nội sinh lớn, lên tới 50.000 tài liệu, giá trị khoa học cao, bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học đang đào tạo và nghiên cứu tại ĐHQGHN. Hàng năm kho tài nguyên nội sinh này gia tăng thêm từ 8.000 đến 10.000 tài liệu là các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, sách của nhà xuất bản ĐHQGHN, bài báo trong Scopus, Web of Science và kỷ yếu các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. 


 


 Một số ưu điểm nổi bật của “Thư viện số tài nguyên nội sinh” là:Dễ dàng tìm kiếm, khai thác; Tài liệu đa ngành, đa lĩnh vực; 100 % tài liệu được xem / đọc trực tiếp trên màn hình; Một số bộ sưu tập cho phép tải về; Hỗ trợ các thư viện thành viên tải tài liệu theo thỏa thuận.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

  • Lịch phục vụ Mượn trả sách:
  •  - Thứ 2 đến Thứ 6:
  •   Mùa đông: 7h30 – 17h00
  •   Mùa Hè: 7h00 – 17h30
  •  - Thứ 7, Chủ nhật : Nghỉ
  • Lịch phục vụ Phòng đọc:
  •  - Thứ 2 đến Thứ 6: 7h00 – 17h30

Tài liệu mới


1.Khai phá đồ thị con phổ biến và ứng dụng : Chuyên ngành Khoa học máy tính / Hoàng Việt Dũng; Nguyễn Long Giang hướng dẫn 
2.Nghiên cứu một số kỹ thuật hiện thị mô hình 3D và ứng dụng hiện thị mô hình 3D di tích Patuxay : Chuyên ngành Khoa học máy tính / Kamoubonh Vongphachanh; Vũ Đức Thái hướng dẫn 
3.Quản trị theo chuỗi giá trị số = Ebusiness & Ecommerce / Andreas Meier, Henrik Stormer; d.:Lục Thị Thu Hường (ĐH Thương Mại), Phạm Thị Thanh Hồng (ĐH Bách Khoa Hà Nội), Phạm Thị Bích Ngọc (Đại học Kinh tế Quốc dân); h.đ: Lục Thị Thu Hường 
4.Lập trình điều khiển với Arduino: Bài tập thực hành Arduino: Vi điều khiển và ứng dụng / Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung 
5.An toàn bức xạ và an toàn điện trong y tế / Hoàng Ngọc Liên, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Thái Hà 
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Tin tức hoạt động