Mời Sử dụng Thư viện số truy cập mở của ĐHQGHN

Ngày đăng: 8/6/2017

 Kính mời CBGV, sinh viên truy cập link sau để dùng thử Thư viện số truy cập mở của ĐHQGHN: http://repository.vnu.edu.vn/ 


 


 Tham gia consortium, chia sẻ tài nguyên thông tin nội sinh phục vụ học tập, giảng dạy và nghiên cứu trong các thư viện đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu đang là xu thế tất yếu của các thư viện trên thế giới và Việt Nam. Bổ sung tài liệu hình thức này sẽ giảm thiểu tối đa kinh phí cho các đơn vị cũng như phát huy được nguồn tài liệu xám của các thư viện.


 Hiện tại LIC đã xây dựng được một kho tài liệu số nội sinh lớn, lên tới 50.000 tài liệu, giá trị khoa học cao, bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học đang đào tạo và nghiên cứu tại ĐHQGHN. Hàng năm kho tài nguyên nội sinh này gia tăng thêm từ 8.000 đến 10.000 tài liệu là các đề tài nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án, sách của nhà xuất bản ĐHQGHN, bài báo trong Scopus, Web of Science và kỷ yếu các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế. 


 


 Một số ưu điểm nổi bật của “Thư viện số tài nguyên nội sinh” là:Dễ dàng tìm kiếm, khai thác; Tài liệu đa ngành, đa lĩnh vực; 100 % tài liệu được xem / đọc trực tiếp trên màn hình; Một số bộ sưu tập cho phép tải về; Hỗ trợ các thư viện thành viên tải tài liệu theo thỏa thuận.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

  • Lịch phục vụ Mượn trả sách:
  •  - Thứ 2 đến Thứ 6:
  •   Mùa đông: 7h30 – 17h00
  •   Mùa Hè: 7h00 – 17h30
  •  - Thứ 7, Chủ nhật : Nghỉ
  • Lịch phục vụ Phòng đọc:
  •  - Thứ 2 đến Thứ 6: 7h00 – 17h30

Tài liệu mới


1.Dự báo chuỗi thời gian mờ dựa trên đại số gia tử và ứng dụng dự báo tuyển sinh cho trường Cao đẳng sư phạm Nam Định : Chuyên ngành Khoa học máy tính / Lại Văn Lãm; Nguyễn Duy Minh hướng dẫn 
2.Tìm hiểu kỹ thuật tóm tắt đa văn bản tiếng Việt sử dụng mô hình đồ thị : Chuyên ngành Khoa học máy tính / Đào Thành Chuyên; Nguyễn Ngọc Cương hướng dẫn 
3.Nghiên cứu phương pháp tra cứu ảnh nhanh sử dụng phân cụm phổ : Chuyên ngành Khoa học máy tính / Nguyễn Thị Thanh Thủy; Nguyễn Hữu Quỳnh hướng dẫn 
4.Nghiên cứu phương pháp trí tuệ tính toán xây dựng mô hình lập luận và ứng dụng trong chấn đoán bát cương : Chuyên ngành Khoa học máy tính / Vũ Tùng Lâm; Nguyễn Hoàng Phương hướng dẫn 
5.Nghiên cứu một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho ảnh và ứng dụng trong bài toán phân loại trạng thái cảm xúc khuôn mặt : Chuyên ngành Khoa học máy tính / Dương Văn Cường; Vũ Việt Vũ hướng dẫn 
Xem thêm các ấn phẩm khác ...

Tin tức hoạt động