Dữ liệu biên mục
Bùi, Khánh Huyền QTVP - K14C
Ứng dụng phần mềm Microsoft Excel trong công tác quản lý tài liệu lưu trữ tại văn phòng tỉnh ủy Thái Nguyên/ Bùi Khánh Huyền, Trần Thu Phương hướng dẫn
        63 tr. : hình minh họa ; 30 cm.
           Đồ án tốt nghiệp đại học
           Tài liệu tham khảo tr. 63

           Tóm tắt: Tìm hiểu về công tác quản lý thông tin cán bộ, công chức

        I. Bùi, Khánh Huyền. II. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
ICTU: Kho Đồ Án [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DA00001777
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)