Dữ liệu biên mục
Dương, Thị Loan QTVP - K14A
Tin học hóa công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH Jukwang precision Việt Nam/ Dương Thị Loan, Mai Ngọc Anh hướng dẫn
        63 tr. : hình minh họa ; 30 cm.
           Đồ án tốt nghiệp đại học
           Tài liệu tham khảo tr. 63

           Tóm tắt: Làm rõ các vấn đề liên quan đến hồ sơ nhân viên tại công ty

        I. Dương, Thị Loan. II. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
ICTU: Kho Đồ Án [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DA00001776
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)