Dữ liệu biên mục
Trương, Thị Thành QTVP - K14C
Nâng cao công tác quản lý nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG chi nhánh Sông Công 1 - Thái Nguyên/ Trương Thị Thành, Đỗ Văn Đại hướng dẫn
        63 tr. : hình minh họa ; 30 cm.
           Đồ án tốt nghiệp đại học
           Tài liệu tham khảo tr. 63

           Tóm tắt: Hệ thống hóa làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về nhân sự và quản lý bán hàng

        I. Trương, Thị Thành. II. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
ICTU: Kho Đồ Án [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DA00001775
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)