Dữ liệu biên mục
Lường, Thị Thành QTVP - K14D
Ứng dụng Microsoft Excel vào công tác quản lý thông tin hồ sơ cán bộ, công chức tại UBND huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La/ Lường Thị Thành, Lê Triệu Tuấn, Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn
        63 tr. : hình minh họa ; 30 cm.
           Đồ án tốt nghiệp đại học
           Tài liệu tham khảo tr. 63

           Tóm tắt: Tìm hiểu về công tác quản lý thông tin cán bộ, công chức

        I. Lường, Thị Thành. II. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
ICTU: Kho Đồ Án [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DA00001774
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)