Dữ liệu biên mục
Ninh, Thị Ngà QTVP - K14A
Ứng dụng phần mềm HOTICH.VN trong công tác quản lý hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn tại UBND xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, tính Bắc Giang/ Ninh Thị Ngà, Trần Hồng Thái hướng dẫn
        63 tr. : hình minh họa ; 30 cm.
           Đồ án tốt nghiệp đại học
           Tài liệu tham khảo tr. 63

           Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý hồ sơ đăng ký khai sinh, khai tử và đăng ký kết hôn

        I. Ninh, Thị Ngà. II. Nhan đề

Dữ liệu xếp giá   
ICTU: Kho Đồ Án [ Chưa mượn ]  Sơ đồ kho
DA00001773
  • Tổng số bản: 1
  • Số bản chưa mượn: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bạn đọc nhận xét    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)