HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG, TRA CỨU TÀI LIỆU TRÊN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Địa chỉ truy cập: http://elib.ictu.edu.vn/index.asp

 

I.      CÁC DẠNG THÔNG TIN TRÊN THƯ VIỆN:

 

http://elib.ictu.edu.vn/search/Thuvien/Images/arrow.gif       Sách (Giáo tŕnh Tài liệu tham khảo)

http://elib.ictu.edu.vn/search/Thuvien/Images/arrow.gif       Báo/Tạp chí

http://elib.ictu.edu.vn/search/Thuvien/Images/arrow.gif       Luận Văn Thạc sỹ

http://elib.ictu.edu.vn/search/Thuvien/Images/arrow.gif       Đồ án Đại học

*          Tài liệu điện tử

*          Đề tài nghiên cứu khoa học

 

 II.      CÁCH THỨC T̀M KIẾM THÔNG TIN TÀI LIỆU TRÊN PHÂN HỆ OPAC

 

Bước 1: Đăng nhập vào link http://elib.ictu.edu.vn

Bước 2: Xác định dạng tài liệu muốn t́m (Sách, báo/ tạp chí, luận văn, vv…)

Bước 3: Vào mục TÀI NGUYÊN chọn dạng tài liệu cần t́m kiếm.

Bước 4: Nhập thông tin vào các trường dữ liệu

Bước 5: Ấn nút T̀M KIẾM để hiển thị kết quả t́m kiếm được

         

III.      ĐỐI VỚI TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

 

1.      Từ trang chủ của Libol, Bạn đọc cần truy cập vào mục “TÀI NGUYÊN\ Dữ liệu điện tửđể vào phần Liboldigital t́m kiếm dữ liệu điện tử:

http://203.113.135.199/Opacdigital/Default.aspx

 

2.      Chọn mục “T̀M KIẾM” lựa chọn các cách t́m kiếm: Đơn giản, Nâng caoNhập thông tin vào các trường dữ liệu rồi nhấn nút T́m kiếm để hiển thị danh sách kết quả t́m kiếm

 

3.      Để xem thông tin chi tiết của Tài liệu, Bấm chọn tài liệu trong kết quả t́m kiếm

         

 

4.      Mỗi tài liệu đều phần Demo, bạn đọc thể xem trước nội dung tài liệu. Để xem được toàn văn download tài liệu, bạn đọc cần đăng nhập bằng Tài khoản đă được cung cấp.