Quyết định số 942/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15 tháng 6 năm 2021 Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Tác giả :

Từ khóa : Quyết định số 942/QĐ-TTg,Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử,Chính phủ điện tử,Cải cách hành chính

Nhà xuất bản : Chính Phủ

Năm xuất bản : 2021

Bộ sưu tập : Tham Khảo

Số lần đọc : 0

Số lần tải : 0

Thống kê

271081
  • Tài liệu số: 1535
  • Tổng lượt truy cập: 271081
  • Hôm nay: 473
  • Hôm qua: 3392
  • Tuần này: 5727
  • Tuần trước: 5847
  • Tháng này: 10041
  • Tháng trước: 46100