Wireless Communications And Networks Second Edition

621.382/STA2005
Wireless Communications And Networks Second Edition
William Stallings
Wireless Communications And Networks,Mạng và truyền thông không dây,Tham khảo,Mạng truyền thông,
Lần thứ 2:Pearson Education,Inc,2005
559 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00916aam a2200241 i 4500
001 11195
005 20230919104119.2
c 144000
041 0 # a eng
082 1 4 a 621.382
b STA2005
100 1 # a William Stallings
245 1 0 a Wireless Communications And Networks Second Edition
c William Stallings
250 # # a Lần thứ 2
b Pearson Education,Inc
c 2005
300 # # a 559 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a Wireless Communications And Networks
a Mạng và truyền thông không dây
a Tham khảo
a Mạng truyền thông
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân