Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646

005.7/MCI2008
Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646
Ian McLean,Orin Thomas
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Windows Server,Administration,Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646
Microsoft,2008
770 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000051 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000054 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000052 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000053 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000055 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00936aam a2200253 i 4500
001 11173
005 20230420154603.2
c 189600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.7
b MCI2008
100 1 1 a Ian McLean
245 1 1 a Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646
c Ian McLean, Orin Thomas
b Microsoft
c 2008
300 # # a 770 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Windows Server
a Administration
a Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646
700 1 1 a Orin Thomas
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân