Hacking Wireless Networks For Dummies

004.6/BEA2005
Hacking Wireless Networks For Dummies
Kevin Beaver,Peter T. Davis
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Hacking Wireless Networks,Networks,Hacking Wireless Networks For Dummies
Wiley Publishing,2005
387 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000033 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000035 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000031 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000034 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000032 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00944aam a2200253 i 4500
001 11171
005 20230419163832.3
c 107400
041 0 0 a eng
082 1 1 a 004.6
b BEA2005
100 1 1 a Kevin Beaver
245 1 1 a Hacking Wireless Networks For Dummies
c Kevin Beaver, Peter T. Davis
b Wiley Publishing
c 2005
300 # # a 387 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Hacking Wireless Networks
a Networks
a Hacking Wireless Networks For Dummies
700 1 1 a Peter T. Davis
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân