Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647

005.4/MCI2008
Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647
Orin Thomas,John Policelli,Ian McLean,J.C. Mackin,Paul Mancuso,David R. Miller,GrandMasters
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Windows Server,Enterprise Administration,Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647
Microsoft,2008
573 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000074 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000073 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000075 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000072 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000071 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01206aam a2200313 i 4500
001 11172
005 20230420153656.0
c 150600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.4
b MCI2008
100 1 1 a Orin Thomas
245 1 1 a Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647
c Orin Thomas
b Microsoft
c 2008
300 # # a 573 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Windows Server
a Enterprise Administration
a Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647
700 1 1 a John Policelli
a Ian McLean
a J.C. Mackin
a Paul Mancuso
a David R. Miller
a GrandMasters
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân