Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647

005.4/MCI2008
Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647
Orin Thomas,John Policelli,Ian McLean,J.C. Mackin,Paul Mancuso,David R. Miller,GrandMasters
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Windows Server,Enterprise Administration,Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647
Microsoft,2008
573 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01206aam a2200313 i 4500
001 11172
005 20230420153656.0
c 150600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.4
b MCI2008
100 1 1 a Orin Thomas
245 1 1 a Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647
c Orin Thomas
b Microsoft
c 2008
300 # # a 573 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Windows Server
a Enterprise Administration
a Windows Server Enterprise Administration MCTS EXAM 70-647
700 1 1 a John Policelli
a Ian McLean
a J.C. Mackin
a Paul Mancuso
a David R. Miller
a GrandMasters
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân