Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646

005.7/MCI2008
Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646
Ian McLean,Orin Thomas
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Windows Server,Administration,Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646
Microsoft,2008
770 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00936aam a2200253 i 4500
001 11173
005 20230420154603.2
c 189600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.7
b MCI2008
100 1 1 a Ian McLean
245 1 1 a Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646
c Ian McLean, Orin Thomas
b Microsoft
c 2008
300 # # a 770 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Windows Server
a Administration
a Windows Server Administration MCTS EXAM 70-646
700 1 1 a Orin Thomas
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân