Viruses Revealed Understanding and Counter Malicious Software

005.8/HAR2001
Viruses Revealed Understanding and Counter Malicious Software
David Harley,Robert Slade,Urs E. Gattiker
An toàn thông tin,Vi rut,Viruses Revealed,Tham khảo,Công nghệ thông tin
Osborne/ Mc Graw - Hill,2001
683 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000094 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000091 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000092 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000093 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000095 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01004aam a2200265 i 4500
001 11155
005 20230418094748.4
c 174000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b HAR2001
100 1 1 a David Harley
245 1 1 a Viruses Revealed Understanding and Counter Malicious Software
c David Harley, Robert Slade, Urs E. Gattiker
b Osborne/ Mc Graw - Hill
c 2001
300 # # a 683 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Vi rut
a Viruses Revealed
a Tham khảo
a Công nghệ thông tin
700 1 1 a Robert Slade
a Urs E. Gattiker
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân