Viruses Revealed Understanding and Counter Malicious Software

005.8/HAR2001
Viruses Revealed Understanding and Counter Malicious Software
David Harley,Robert Slade,Urs E. Gattiker
An toàn thông tin,Vi rut,Viruses Revealed,Tham khảo,Công nghệ thông tin
Osborne/ Mc Graw - Hill,2001
683 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01004aam a2200265 i 4500
001 11155
005 20230418094748.4
c 174000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b HAR2001
100 1 1 a David Harley
245 1 1 a Viruses Revealed Understanding and Counter Malicious Software
c David Harley, Robert Slade, Urs E. Gattiker
b Osborne/ Mc Graw - Hill
c 2001
300 # # a 683 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Vi rut
a Viruses Revealed
a Tham khảo
a Công nghệ thông tin
700 1 1 a Robert Slade
a Urs E. Gattiker
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân