Từ điển vật lý tối thiểu

530.03/TU1997
Từ điển vật lý tối thiểu
Ban Từ điển
Từ điển,Vật lý tối thiểu,Từ điển vật lý,Tham khảo,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,1997
535 tr.;9 x 13 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00730nam a2200241 i 4500
001 11151
005 20230313164324.9
c 20000
041 0 # a vie
082 1 4 a 530.03
b TU1997
100 1 # a Ban Từ điển
245 1 0 a Từ điển vật lý tối thiểu
c Ban Từ điển
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 1997
300 # # a 535 tr.
c 9 x 13 cm.
653 # # a Từ điển
a Vật lý tối thiểu
a Từ điển vật lý
a Tham khảo
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân