Từ điển kỹ thuật tổng hợp và công nghệ cao Anh - Việt

620.03/TU2005
Từ điển kỹ thuật tổng hợp và công nghệ cao Anh - Việt
Từ điển,Từ điển kỹ thuật,Công nghệ cao,Anh - Việt,Tham khảo
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2005
1421 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007953 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007955 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007952 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007954 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00832aam a2200253 i 4500
001 11150
005 20230310163946.5
c 295000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 620.03
b TU2005
110 1 1 a Ban từ điển
245 1 1 a Từ điển kỹ thuật tổng hợp và công nghệ cao Anh - Việt
c Ban từ điển
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2005
300 # # a 1421 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Từ điển
a Từ điển kỹ thuật
a Công nghệ cao
a Anh - Việt
a Tham khảo
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân