Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học

615/CHA2009
Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học
PGS. TSKH. Phan, Đình Châu
Hóa dược,Tham khảo,Hợp chất,Hoạt tính sinh học,Tổng hợp một số hợp chất
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2009
228 tr.;19 x 27 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007839 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007837 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007838 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007836 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00892aam a2200253 i 4500
001 11141
005 20230309144213.7
c 60000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 615
b CHA2009
100 1 1 a PGS. TSKH. Phan, Đình Châu
245 1 1 a Tổng hợp một số hợp chất có hoạt tính sinh học
c PGS. TSKH. Phan Đình Châu
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2009
300 # # a 228 tr.
c 19 x 27 cm.
653 # # a Hóa dược
a Tham khảo
a Hợp chất
a Hoạt tính sinh học
a Tổng hợp một số hợp chất
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân