Toán rời rạc

511/NGHI2004
Toán rời rạc
Nguyễn, Đức Nghĩa,Nguyễn Tô Thành
Công nghệ thông tin,Toán rời rạc,Toán học,Kỹ thuật phần mềm,Giáo trình
In lần thứ tư. -Hà Nội:Đại học Quốc gia Hà Nội,2004
290tr.;19 x 27cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00922aam a2200277 i 4500
001 11260
005 20240509100747.8
c 37000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 511
b NGHI2004
100 1 1 a Nguyễn, Đức Nghĩa
245 1 1 a Toán rời rạc
c Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành
250 # # a In lần thứ tư
260 # # a Hà Nội
b Đại học Quốc gia Hà Nội
c 2004
300 # # a 290tr.
c 19 x 27cm.
653 # # a Công nghệ thông tin
a Toán rời rạc
a Toán học
a Kỹ thuật phần mềm
a Giáo trình
700 1 1 a Nguyễn Tô Thành
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân