Thực hành ngữ pháp tiếng anh Interactions 1 Grammar

425/KIR2012
Thực hành ngữ pháp tiếng anh Interactions 1 Grammar
Elaine, Kirn,Darcy Jack
Tiếng Anh,Thực hành ngữ pháp tiếng anh,Interactions 1 Grammar,Interactions 1,Giáo trình
Hà Nội:Văn hóa thông tin,2012
329 tr.;19 x 27cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00970aam a2200277 i 4500
001 11256
005 20240424104549.7
c 75000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 425
b KIR2012
100 1 1 a Elaine, Kirn
245 1 1 a Thực hành ngữ pháp tiếng anh Interactions 1 Grammar
c Elaine Kirn, Darcy Jack
260 # # a Hà Nội
b Văn hóa thông tin
c 2012
300 # # a 329 tr.
c 19 x 27cm.
653 # # a Tiếng Anh
a Thực hành ngữ pháp tiếng anh
a Interactions 1 Grammar
a Interactions 1
a Giáo trình
654 a Grammar
700 1 1 a Darcy Jack
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân