Thiết kế web

006.7/HUO2021
Thiết kế web
Dương, Thúy Hường,Phạm Xuân Kiên,Trịnh Văn Hà
Thiết kế web,Công nghệ thông tin,Khoa học máy tính,Giáo trình,
Tp.Thái Nguyên:Hồng Đức,2021
166tr.;14.5 x 20.5cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00904aam a2200265 i 4500
001 11247
005 20240409083512.6
c 86000
041 0 # a vie
082 1 4 a 006.7
b HUO2021
100 1 # a Dương, Thúy Hường
245 1 0 a Thiết kế web
c Dương Thúy Hường, Phạm Xuân Kiên, Trịnh Văn Hà
260 # # a Tp.Thái Nguyên
b Hồng Đức
c 2021
300 # # a 166tr.
c 14.5 x 20.5cm.
653 # # a Thiết kế web
a Công nghệ thông tin
a Khoa học máy tính
a Giáo trình
700 1 # a Phạm Xuân Kiên
a Trịnh Văn Hà
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân