Thiết kế FPGA

621.3815/THA2021
Thiết kế FPGA
Vũ, Chiến Thắng,Nguyễn Thanh Tùng,Hồ Mậu Việt,Nguyễn Ngọc Hoan,Vũ Văn Diện,Đinh Văn Nam
Công nghệ điện tử và truyền thông,Thiết kế FPGA,Mạch tích hợp,Thiết kế mạch số,Giáo trình
Hà Nội:Xây Dựng,2021
166 tr.;19 x 27cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01038aam a2200313 i 4500
001 11252
005 20240410151334.0
c 98000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 621.3815
b THA2021
100 1 1 a Vũ, Chiến Thắng
245 1 1 a Thiết kế FPGA
c Vũ Chiến Thắng
260 # # a Hà Nội
b Xây Dựng
c 2021
300 # # a 166 tr.
c 19 x 27cm.
653 # # a Công nghệ điện tử và truyền thông
a Thiết kế FPGA
a Mạch tích hợp
a Thiết kế mạch số
a Giáo trình
700 1 1 a Nguyễn Thanh Tùng
a Hồ Mậu Việt
a Nguyễn Ngọc Hoan
a Vũ Văn Diện
a Đinh Văn Nam
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân