The Nature of modern mathematics

510/SMI1976
The Nature of modern mathematics
Karl J. Smith
Modern mathematics,The Nature of modern mathematics,Tham khảo,Toán học hiện đại,Toán học
Second edition. -America:A division of Wadsworth publishing company, inc,1976
619 tr.;21 x 25 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00944aam a2200265 i 4500
001 11207
005 20231005104046.1
c 0
041 0 0 a eng
082 1 1 a 510
b SMI1976
100 1 1 a Karl J. Smith
245 1 1 a The Nature of modern mathematics
c Karl J. Smith
250 # # a Second edition
260 # # a America
b A division of Wadsworth publishing company, inc
c 1976
300 # # a 619 tr.
c 21 x 25 cm.
653 # # a Modern mathematics
a The Nature of modern mathematics
a Tham khảo
a Toán học hiện đại
a Toán học
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân