The Little Back Book Of Computer Viruses

005.8/LUD1996
The Little Back Book Of Computer Viruses
Mark A. Ludwig
An toàn thông tin,Computer Viruses,The basic technology,Công nghệ thông tin,The Little Back Book Of Computer Viruses
American Eagle Publications,1996
tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01030aam a2200265 i 4500
001 11158
005 20230418093102.2
020 # # a 0-929408-02-0
c 66600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b LUD1996
100 1 1 a Mark A. Ludwig
245 1 1 a The Little Back Book Of Computer Viruses
b Volume one the basic technology
c Mark A. Ludwig
b American Eagle Publications
c 1996
300 # # a tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Computer Viruses
a The basic technology
a Công nghệ thông tin
a The Little Back Book Of Computer Viruses
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân