The Cuder World 2

004/THE2015
The Cuder World 2
Công nghệ thông tin,The Cuder World,FPT Software,Tham khảo,
Hà Nội:Đại học FPT,2015
94 tr.;17 x 23 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00672aam a2200241 i 4500
001 11153
005 20230314165219.9
c 0
041 0 0 a vie
082 1 1 a 004
b THE2015
110 1 1 a FPT
245 1 1 a The Cuder World 2
c FPT
260 # # a Hà Nội
b Đại học FPT
c 2015
300 # # a 94 tr.
c 17 x 23 cm.
653 # # a Công nghệ thông tin
a The Cuder World
a FPT Software
a Tham khảo
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân