Sức bền vật liệu

620.1/HON2011
Sức bền vật liệu
PGS. TS. Lê, Ngọc Hồng,PGS. TS. Lê Ngọc Thạch
Tự động hóa,Tham khảo,Sức bền vật liệu,,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2011
319 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007251 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007252 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007253 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007254 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00830aam a2200241 i 4500
001 11146
005 20230309164859.0
c 82000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 620.1
b HON2011
100 1 1 a PGS. TS. Lê, Ngọc Hồng
245 1 1 a Sức bền vật liệu
c PGS. TS. Lê Ngọc Hồng, PGS. TS. Lê Ngọc Thạch
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2011
300 # # a 319 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Tham khảo
a Sức bền vật liệu
700 1 1 a PGS. TS. Lê Ngọc Thạch
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân