Sức bền vật liệu

620.1/HUN2009
Sức bền vật liệu
Thái, Thế Hùng
Tự động hóa,Tham khảo,Sức bền vật liệu,,
In lần thứ 2, có chỉnh sửa. -Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2009
280 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007744 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007746 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007745 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007747 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007743 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00758aam a2200241 i 4500
001 11145
005 20230309164346.0
c 56000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 620.1
b HUN2009
100 1 1 a Thái, Thế Hùng
245 1 1 a Sức bền vật liệu
c Thái Thế Hùng
250 # # a In lần thứ 2, có chỉnh sửa
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2009
300 # # a 280 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Tham khảo
a Sức bền vật liệu
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân