Security Protocols

005.8/SEC2006
Security Protocols
Bruce Christianson Bruno Crispo,James A. Malcolm Michael Roe
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Security,Giao thức bảo mật,Security Protocols
Springer,2006
323 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000087 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000088 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000086 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000089 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000090 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00966aam a2200253 i 4500
001 11178
005 20230814094117.7
c 96600
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b SEC2006
100 1 1 a Bruce Christianson Bruno Crispo
245 1 1 a Security Protocols
c Bruce Christianson Bruno Crispo, James A. Malcolm Michael Roe
b Springer
c 2006
300 # # a 323 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Security
a Giao thức bảo mật
a Security Protocols
700 1 1 a James A. Malcolm Michael Roe
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân