Security in Computing Systems

005.8/BIS2009
Security in Computing Systems
Joachim Biskup
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Security,Tham khảo,Security in Computing Systems
Springer,2009
583 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00846aam a2200253 i 4500
001 11164
005 20230418103322.8
020 # # a 978-3-540-78441-8
c 151400
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b BIS2009
100 1 1 a Joachim Biskup
245 1 1 a Security in Computing Systems
c Joachim Biskup
b Springer
c 2009
300 # # a 583 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Security
a Tham khảo
a Security in Computing Systems
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân