Security in Computing Systems

005.8/BIS2009
Security in Computing Systems
Joachim Biskup
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Security,Tham khảo,Security in Computing Systems
Springer,2009
583 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000084 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000082 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000085 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000081 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000083 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00846aam a2200253 i 4500
001 11164
005 20230418103322.8
020 # # a 978-3-540-78441-8
c 151400
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b BIS2009
100 1 1 a Joachim Biskup
245 1 1 a Security in Computing Systems
c Joachim Biskup
b Springer
c 2009
300 # # a 583 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Security
a Tham khảo
a Security in Computing Systems
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân