Quản trị Marketing

658.8/PHI2020
Quản trị Marketing
Philip Kotler,Kevin Lane Keller
Kinh tế,Quản trị,Marketing,Quản trị marketing,Giáo trình
15. -TP. Hồ Chí Minh:Hồng Đức,2020
902tr.;19 x 27cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00870aam a2200277 i 4500
001 11249
005 20240410090639.5
c 658000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 658.8
b PHI2020
100 1 1 a Philip Kotler
245 1 1 a Quản trị Marketing
c Philip Kotler, Kevin Lane Keller
250 # # a 15
260 # # a TP. Hồ Chí Minh
b Hồng Đức
c 2020
300 # # a 902tr.
c 19 x 27cm.
653 # # a Kinh tế
a Quản trị
a Marketing
a Quản trị marketing
a Giáo trình
700 1 1 a Kevin Lane Keller
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân