Pro Android

006.6/HAS2009
Pro Android
Sayed Y. Hashimi,Satya Komatineni
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Pro Android,Android,
Apress,2009
437 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 2
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000347 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000348 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00772aam a2200241 i 4500
001 11182
005 20230817103928.0
c 120000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 006.6
b HAS2009
100 1 1 a Sayed Y. Hashimi
245 1 1 a Pro Android
c Sayed Y. Hashimi, Satya Komatineni
b Apress
c 2009
300 # # a 437 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Pro Android
a Android
700 1 1 a Satya Komatineni
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân