Những điều cần biết về bản thân

613/VIN2003
Những điều cần biết về bản thân
Ngô, Trọng Vinh
Những điều cần biết,Tham khảo,Bản thân,Giảm mã triệu chứng,Cơ thể người
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2003
518 tr.;14,5 x 20,5 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 3
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007225 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007224 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007223 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00826aam a2200253 i 4500
001 11138
005 20230309100026.7
c 32000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 613
b VIN2003
100 1 1 a Ngô, Trọng Vinh
245 1 1 a Những điều cần biết về bản thân
c Ngô Trọng Vinh
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2003
300 # # a 518 tr.
c 14,5 x 20,5 cm.
653 # # a Những điều cần biết
a Tham khảo
a Bản thân
a Giảm mã triệu chứng
a Cơ thể người
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân