Những điều cần biết khi sống chung với điện

621.3/HAN2009
Những điều cần biết khi sống chung với điện
TS. Nguyễn, Hanh
Tự động hóa,Tham khảo,Những điều cần biết,Sống chung với điện,Công nghệ điện tử
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2009
124 tr.;14,5 x 20,5 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007515 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007514 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007512 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007513 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00874aam a2200253 i 4500
001 11143
005 20230309162035.2
c 18000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 621.3
b HAN2009
100 1 1 a TS. Nguyễn, Hanh
245 1 1 a Những điều cần biết khi sống chung với điện
c TS. Nguyễn Hanh
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2009
300 # # a 124 tr.
c 14,5 x 20,5 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Tham khảo
a Những điều cần biết
a Sống chung với điện
a Công nghệ điện tử
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân