Những bí ẩn của bộ não người

612.8/HAI2006
Những bí ẩn của bộ não người
Nguyễn, Ngọc Hải
Những bí ẩn,Tham khảo,Bộ não người,,
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2006
200 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 7
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00006979 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00006977 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00006978 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00009261 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00009262 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00006980 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00006981 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00710aam a2200229 i 4500
001 11137
005 20230309093252.3
c 32000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 612.8
b HAI2006
100 1 1 a Nguyễn, Ngọc Hải
245 1 1 a Những bí ẩn của bộ não người
c Nguyễn Ngọc Hải
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2006
300 # # a 200 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Những bí ẩn
a Tham khảo
a Bộ não người
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân