Mỹ thuật căn bản và nâng cao phác họa cơ thể người

750/BAO2008
Mỹ thuật căn bản và nâng cao phác họa cơ thể người
H.S Gia Bảo,Hoàng Yến,Hà Quốc Thịnh
Truyền thông đa phương tiện,Vẽ phác họa,Cơ thể người,Giáo trình,Thiết kế đồ họa
Hà Nội:Mỹ Thuật,2008
50 tr.;20 x 29 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00013712 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01004aam a2200289 i 4500
001 11235
005 20231215164621.9
c 19000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 750
b BAO2008
100 1 1 a H.S Gia Bảo
245 1 1 a Mỹ thuật căn bản và nâng cao phác họa cơ thể người
c H.S Gia Bảo, Hoàng Yến, Hà Quốc Thịnh
260 # # a Hà Nội
b Mỹ Thuật
c 2008
300 # # a 50 tr.
c 20 x 29 cm
653 # # a Truyền thông đa phương tiện
a Vẽ phác họa
a Cơ thể người
a Giáo trình
a Thiết kế đồ họa
654 a Mỹ thuật
700 1 1 a Hoàng Yến
a Hà Quốc Thịnh
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân