Multimedia Security Handbook

005.8/FUR2005
Multimedia Security Handbook
Borko Furht,Darko Kirovski
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Multimedia Security,Tham khảo,Multimedia Security Handbook
CRC Press,2005
815 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 7
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000214 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000117 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000215 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000118 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000119 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000116 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000120 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00926aam a2200265 i 4500
001 11162
005 20230418092327.2
020 # # a 0-8493-2773-3
c 192400
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b FUR2005
100 1 1 a Borko Furht
245 1 1 a Multimedia Security Handbook
c Borko Furht, Darko Kirovski
b CRC Press
c 2005
300 # # a 815 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Multimedia Security
a Tham khảo
a Multimedia Security Handbook
700 1 1 a Darko Kirovski
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân