Multimedia Security Handbook

005.8/FUR2005
Multimedia Security Handbook
Borko Furht,Darko Kirovski
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Multimedia Security,Tham khảo,Multimedia Security Handbook
CRC Press,2005
815 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00926aam a2200265 i 4500
001 11162
005 20230418092327.2
020 # # a 0-8493-2773-3
c 192400
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b FUR2005
100 1 1 a Borko Furht
245 1 1 a Multimedia Security Handbook
c Borko Furht, Darko Kirovski
b CRC Press
c 2005
300 # # a 815 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Multimedia Security
a Tham khảo
a Multimedia Security Handbook
700 1 1 a Darko Kirovski
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân