Modern mathematics

510/WHE1988
Modern mathematics
Ruric E. Wheeler
Modern mathematics,Toán học,Tham khảo,Toán học hiện đại,
Seventh edition. -America:A division of Wadsworth publishing company, inc,1988
637 tr.;21 x 25 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00846aam a2200253 i 4500
001 11209
005 20231005145723.8
c 0
041 0 0 a eng
082 1 1 a 510
b WHE1988
100 1 1 a Ruric E. Wheeler
245 1 1 a Modern mathematics
c Ruric E. Wheeler
250 # # a Seventh edition
260 # # a America
b A division of Wadsworth publishing company, inc
c 1988
300 # # a 637 tr.
c 21 x 25 cm.
653 # # a Modern mathematics
a Toán học
a Tham khảo
a Toán học hiện đại
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân