Modern Cryptography: Theory and practice

005.8/MOD2003
Modern Cryptography: Theory and practice
An toàn thông tin,Mật mã,Modern Cryptography,Tham khảo,Công nghệ thông tin
2003
648 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 5
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000020 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000016 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000018 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000019 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000017 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00838aam a2200229 i 4500
001 11154
005 20230418095058.4
c 181000
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b MOD2003
110 1 1 a Wenbo Mao Hewlett - Packard Company
245 1 1 a Modern Cryptography: Theory and practice
c Wenbo Mao Hewlett - Packard Company
c 2003
300 # # a 648 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Mật mã
a Modern Cryptography
a Tham khảo
a Công nghệ thông tin
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân