Mathematics for Elementary Teachers A Contemporary Approach

510/MUS1988
Mathematics for Elementary Teachers A Contemporary Approach
Gary L. Musser,William F. Burger
Mathematics for Elementary Teachers,Mathematics for Elementary Teachers A Contemporary Approach,Tham khảo,Toán học tiểu học,Toán học
America:Macmillan publishing company,1988
874 tr.;21 x 25 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01096aam a2200265 i 4500
001 11210
005 20231005154010.5
c 0
041 0 0 a eng
082 1 1 a 510
b MUS1988
100 1 1 a Gary L. Musser
245 1 1 a Mathematics for Elementary Teachers A Contemporary Approach
c Gary L. Musser, William F. Burger
260 # # a America
b Macmillan publishing company
c 1988
300 # # a 874 tr.
c 21 x 25 cm.
653 # # a Mathematics for Elementary Teachers
a Mathematics for Elementary Teachers A Contemporary Approach
a Tham khảo
a Toán học tiểu học
a Toán học
700 1 1 a William F. Burger
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân