Mathematics as a second language

510/NEW1974
Mathematics as a second language
Joseph Newmark,Frances Lake
Mathematics,Mathematics as a second language,Tham khảo,Toán học như ngôn ngữ thứ hai,Toán học
America:Addison - Wesley publishing company,1974
482 tr.;21 x 25 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 00958aam a2200265 i 4500
001 11211
005 20231006085050.3
c 0
041 0 0 a eng
082 1 1 a 510
b NEW1974
100 1 1 a Joseph Newmark
245 1 1 a Mathematics as a second language
c Joseph Newmark, Frances Lake
260 # # a America
b Addison - Wesley publishing company
c 1974
300 # # a 482 tr.
c 21 x 25 cm.
653 # # a Mathematics
a Mathematics as a second language
a Tham khảo
a Toán học như ngôn ngữ thứ hai
a Toán học
700 1 1 a Frances Lake
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân