Màng mỏng quang học

621.3/TUO2004
Màng mỏng quang học
Trần, Đình Tường
Tự động hóa,Tham khảo,Quang học,Màng mỏng quang học,Quang điện tử
Hà Nội:Khoa học và kỹ thuật,2004
106 tr.;16 x 24 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo TK00007275 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007276 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007277 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo TK00007278 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00790aam a2200253 i 4500
001 11142
005 20230309153026.5
c 14000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 621.3
b TUO2004
100 1 1 a Trần, Đình Tường
245 1 1 a Màng mỏng quang học
c Trần Đình Tường
260 # # a Hà Nội
b Khoa học và kỹ thuật
c 2004
300 # # a 106 tr.
c 16 x 24 cm.
653 # # a Tự động hóa
a Tham khảo
a Quang học
a Màng mỏng quang học
a Quang điện tử
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân