Mạng máy tính nâng cao

004.6/HIE2020
Mạng máy tính nâng cao
Lê, Hoàng Hiệp,Nguyễn Văn Việt,Trần Hải Thanh,Tạ Thành Nam,Lê Xuân Hiếu,Nguyễn Hồng Hải,Nguyễn Tuấn Anh
Công nghệ thông tin,Mạng máy tính,Mạng máy tính nâng cao,Giáo trình,
Hà Nội:Giao thông vận tải,2020
312 tr.;19 x 27cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01058aam a2200313 i 4500
001 11253
005 20240411094639.8
c 165000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 004.6
b HIE2020
100 1 1 a Lê, Hoàng Hiệp
245 1 1 a Mạng máy tính nâng cao
c Lê Hoàng Hiệp
260 # # a Hà Nội
b Giao thông vận tải
c 2020
300 # # a 312 tr.
c 19 x 27cm.
653 # # a Công nghệ thông tin
a Mạng máy tính
a Mạng máy tính nâng cao
a Giáo trình
700 1 1 a Nguyễn Văn Việt
a Trần Hải Thanh
a Tạ Thành Nam
a Lê Xuân Hiếu
a Nguyễn Hồng Hải
a Nguyễn Tuấn Anh
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân