Malicious Cryptography Exposing Cryptovirology

005.8/YOU2004
Malicious Cryptography Exposing Cryptovirology
DR. Adam L. Young,DR. Moti Yung
An toàn thông tin,Công nghệ thông tin,Malicious Cryptography Exposing Cryptovirology,Malicious Cryptography,Mật mã độc hại
Wiley Publishing,2004
392 tr.;21 x 29 cm.
Sách
Tổng số cuốn : 4
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Tham khảo NV00000069 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000067 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000068 Trong kho sẵn sàng cho mượn
Kho Tham khảo NV00000066 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01002aam a2200253 i 4500
001 11179
005 20230814103019.5
c 113800
041 0 0 a eng
082 1 1 a 005.8
b YOU2004
100 1 1 a DR. Adam L. Young
245 1 1 a Malicious Cryptography Exposing Cryptovirology
c DR. Adam L. Young, DR. Moti Yung
b Wiley Publishing
c 2004
300 # # a 392 tr.
c 21 x 29 cm.
653 # # a An toàn thông tin
a Công nghệ thông tin
a Malicious Cryptography Exposing Cryptovirology
a Malicious Cryptography
a Mật mã độc hại
700 1 1 a DR. Moti Yung
852 # # b Tham khảo
910 a Xuân