Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán

551.3/BA2002
Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán
Nguyễn, Văn Ba
Công nghệ thông tin,Lý thuyết ngôn ngữ,Tính toán,Giáo trình,
Hà Nội:Đại học Quốc Gia Hà Nội,2002
286 tr.;16 x 24 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00008013 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00960aam a2200253 i 4500
001 11194
005 20230831151437.0
c 34000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 551.3
b BA2002
100 1 1 a Nguyễn, Văn Ba
245 1 1 a Lý thuyết ngôn ngữ và tính toán
c Nguyễn Văn Ba
260 # # a Hà Nội
b Đại học Quốc Gia Hà Nội
c 2002
300 # # a 286 tr.
c 16 x 24 cm
521 a Sách dùng cho sinh viên, sinh viên cao học các ngành công nghệ thông tin và toán
653 # # a Công nghệ thông tin
a Lý thuyết ngôn ngữ
a Tính toán
a Giáo trình
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân