Lý luận và thực tiễn công tác văn thư

651.3/QUY2011
Lý luận và thực tiễn công tác văn thư
PGS. Vương Đình Quyền
Công tác văn thư,Quản trị văn phòng,Kinh tế và quản trị,Giáo trình,Lý luận công tác văn thư
Hà Nội:Đại học Quốc Gia Hà Nội,2011
399 tr.;21 x 29 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00015257 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 00906aam a2200253 i 4500
001 11229
005 20231215142412.6
c 30000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 651.3
b QUY2011
100 1 1 a PGS. Vương Đình Quyền
245 1 1 a Lý luận và thực tiễn công tác văn thư
c PGS. Vương Đình Quyền
260 # # a Hà Nội
b Đại học Quốc Gia Hà Nội
c 2011
300 # # a 399 tr.
c 21 x 29 cm
653 # # a Công tác văn thư
a Quản trị văn phòng
a Kinh tế và quản trị
a Giáo trình
a Lý luận công tác văn thư
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân