Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ

027/CHU1990
Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ
Đào, Xuân Chúc,Nguyễn Văn Hàm,Vương Đình Quyền,Nguyễn Văn Thâm
Công tác lưu trữ,Quản trị văn phòng,Kinh tế và quản trị,Giáo trình,Lý luận công tác lưu trữ
Hà Nội:Đại học và giáo dục chuyên nghiệp,1990
334 tr.;21 x 29 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00015256 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01042aam a2200289 i 4500
001 11228
005 20231215102131.6
c 30000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 027
b CHU1990
100 1 1 a Đào, Xuân Chúc
245 1 1 a Lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ
c Đào Xuân Chúc
260 # # a Hà Nội
b Đại học và giáo dục chuyên nghiệp
c 1990
300 # # a 334 tr.
c 21 x 29 cm
653 # # a Công tác lưu trữ
a Quản trị văn phòng
a Kinh tế và quản trị
a Giáo trình
a Lý luận công tác lưu trữ
700 1 1 a Nguyễn Văn Hàm
a Vương Đình Quyền
a Nguyễn Văn Thâm
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân