Luyện kỹ năng viết tiếng anh Interactions 1 writing

421/PAV2012
Luyện kỹ năng viết tiếng anh Interactions 1 writing
Cheryl, Pavlik,Margaret Keenan Segal
Tiếng Anh,Luyện kỹ năng viết tiếng anh,Interactions 1 writing,Interactions 1,Giáo trình
Hà Nội:Văn hóa thông tin,2012
192 tr.;19 x 27cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01022aam a2200277 i 4500
001 11258
005 20240425152218.7
c 56000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 421
b PAV2012
100 1 1 a Cheryl, Pavlik
245 1 1 a Luyện kỹ năng viết tiếng anh Interactions 1 writing
c Cheryl Pavlik, Margaret Keenan Segal
260 # # a Hà Nội
b Văn hóa thông tin
c 2012
300 # # a 192 tr.
c 19 x 27cm.
653 # # a Tiếng Anh
a Luyện kỹ năng viết tiếng anh
a Interactions 1 writing
a Interactions 1
a Giáo trình
654 a Writing
700 1 1 a Margaret Keenan Segal
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân