Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh Interactions 1 reading

421/KIR2012
Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh Interactions 1 reading
Elaine Kirn,Pamela Hartmann
Tiếng Anh,Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh,Interactions 1 Reading,Interactions 1,Giáo trình
Hà Nội:Văn hóa thông tin,2012
239 tr.;19 x 27cm.
Sách
Tổng số cuốn : 0
000 01004aam a2200277 i 4500
001 11259
005 20240425154123.1
c 60000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 421
b KIR2012
100 1 1 a Elaine Kirn
245 1 1 a Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh Interactions 1 reading
c Elaine Kirn, Pamela Hartmann
260 # # a Hà Nội
b Văn hóa thông tin
c 2012
300 # # a 239 tr.
c 19 x 27cm.
653 # # a Tiếng Anh
a Luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng anh
a Interactions 1 Reading
a Interactions 1
a Giáo trình
654 a Reading
700 1 1 a Pamela Hartmann
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân