Luật xa gần

745.2/THA2012
Luật xa gần
Phạm, Công Thành
Luật xa gần,Hội họa,Nghệ thuật và truyền thông,Giáo trình,Thiết kế đồ họa
Hà Nội:Mỹ Thuật,2012
Cuốn sách tập hợp đầy đủ những kiến giải về không gian tạo hình, gồm các vấn đề liên quan đến cách nhìn cách vẽ, tâm sinh lí thị giác, hiệu quả không gian và những yếu lĩnh của phương pháp thấu thị.
353 tr.;16 x 24 cm
Sách
Tổng số cuốn : 1
KhoVị tríSố ĐKCBTrạng Thái
Kho Giáo trình GT00013266 Trong kho sẵn sàng cho mượn
000 01182aam a2200265 i 4500
001 11227
005 20231208155823.7
c 83000
041 0 0 a vie
082 1 1 a 745.2
b THA2012
100 1 1 a Phạm, Công Thành
245 1 1 a Luật xa gần
c Phạm Công Thành
260 # # a Hà Nội
b Mỹ Thuật
c 2012
300 # # a 353 tr.
c 16 x 24 cm
520 # # a Cuốn sách tập hợp đầy đủ những kiến giải về không gian tạo hình, gồm các vấn đề liên quan đến cách nhìn cách vẽ, tâm sinh lí thị giác, hiệu quả không gian và những yếu lĩnh của phương pháp thấu thị.
653 # # a Luật xa gần
a Hội họa
a Nghệ thuật và truyền thông
a Giáo trình
a Thiết kế đồ họa
852 # # b Giáo trình
910 a Xuân